Administratief beheer

Het organiseren en notuleren van de algemene vergaderingen, het regelen van leverancierscontracten, het archiveren van alle relevante documenten, het bijhouden van de eigenaarsgegevens, het opmaken van inlichtingen voor verkoop, het opstellen van een reglement van inwendige orde, het controleren van inhoudingsplicht van de leveranciers van de VME (inhoudingen RSZ), enz ….

Financieel beheer

Het opvolgen van achterstallen, het voeren van een transparante boekhouding en duidelijke afrekeningen per mede-eigenaar, het correct uitsplitsen van de gemeenschappelijke kosten volgens de afgesproken verdeelsleutels, het opvolgen van uitbetalingen van schadedossiers, het opvragen van waarborgfonds en werkkapitaal, het betalen van de leveranciersfacturen enz…

Technisch beheer

Het coördineren van verbeterings- en herstelwerken, opdracht geven voor dringende interventies, mede-eigenaars bijstaan bij opleveringen van gemene delen, opvragen van offertes, controle op uitvoering van werken, communicatie met bouwheer, enz….

Juridisch beheer

Het nauwgezet opvolgen van regelgeving omtrent mede-eigendom, analyses van de statuten van het gebouw en de rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars, opstarten en opvolgen van invorderingsprocedures m.b.t. achterstallige eigenaars (of leveranciers), opvolgen van juridische geschillen, enz….

Communicatief beheer

Het communiceren van de beslissingen van de algemene vergaderingen, communicatie met eigenaars, leveranciers en verzekeringsmakelaars, communicatie met de commissaris van rekening omtrent de controle van de boekhouding, website voor mede-eigenaars, enz….